White Lion Street / Godson Street, Islington, N1 9PW